Generalforsamling – indkomne forslag

Kære alle,

Til Generalforsamlingen mandag d. 30. august kl. 19.00 har vi modtaget følgende forslag fra vores medlemmer:

FORSLAG 1

Indendørsbanerne kl. 8-9 om søndagen i HH ændres fra 1 time til 1,5 time. 

FORSLAG 2

I stil med den generelle lukkeordning etableres der også en weekendåbnings-ordning.

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Dragør Tennis investerer 250.00-375.000 kr. i et lysanlæg til bane 1, 2 (3). Projektet fremlægges på Generalforsamlingen. 

Vel mødt mandag d. 30/8 kl. 19.00 i Hollænderhallen.

/Bestyrelsen