Generalforsamling – referat

Kære medlemmer,

Så er der referat af den overståede Generalforsamling, hvor rekordmange var mødt op for høre om rigets tilstand.

På Generalforsamlingen afgik Jens Hollesen som formand og Per Henriksen som kasserer, og bestyrelsen blev tilført Joakim Thörring som ny formand og Patrick Ørngreen som bestyrelsesmedlem.

På Bestyrelsens og medlemmers vegne skal der lyde et STORT TAK til såvel Jens som Per for deres lange, dedikerede arbejdsindsats for Dragør Tennis, hvor arbejdet vitterligt har spændt fra de store visioner til mangel på indendørsfaciliteter og opgradering af anlæg.

Som nævnt på Generalforsamlingen, så hér et par datoer at være opmærksom på:

22. april: Aktivitetsdag, kl. 10.00

28. april: Standerhejsning, kl. 14.00

4. maj: Tennissportens Dag, kl. 11-13.00

Vi glæder os til at se jer!

På Bestyrelsens vegne,

Charlotte Gottlieb Thörring