Indkomne forslag

Hermed en opsummering af de indkomne forslag til Generalforsamling 2019, der afholdes onsdag d. 27. februar kl. 19 i Hollænderhallen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer og indendørstennis mv. for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Ad 4):

Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter for sæson 2019:

Senior: Kr. 1.400 (2018: kr. 1.300)

Ungsenior: Kr. 1.050 (2018: kr. 950)

Ungdom: Kr. 800 (2018: kr. 700)

Passiv: Kr. 125 (2018: kr. 100)

Vinterkontingent: Kr. 150

Indmeldelsesgebyr: Kr. 100

INDKOMNE FORSLAG:

Bestyrelsen:

F1: Ændring af kontingentperiode

F2: Vedtægtsændringer pga. kontingentperiode

F3: Vedtægtsændringer

Medlemmer:

F4: Bestyrelsen i Dragør Tennis skal arbejde for, at Dragør Tennis skal blive liggende på det nuværende anlæg 

F5: Den nuværende lejekontrakt skal ikke opsiges før tid

F6: Bestyrelsen skal arbejde henimod en forlængelse af nuværende lejekontrakt

F7: Referater fra bestyrelsesmøder gøres officielle

F8: Generalforsamlingen pålægger Dragør Tennis’ bestyrelse at afholde en medlemsafstemning inden 15. april 2019 om, hvad medlemmerne mener om at flytte tennisbanerne til området ved Hollænderhallen.

Følgende forslag kræver lidt yderligere info:

Ad F1):

For at forbedre kassebeholdningen i starten af året, foreslås kontingent for medlemskab af Dragør Tennis ændret fra:

– 1. april til 31. marts året efter

til at gælde for kalenderåret, dvs.:

– 1. januar til 31. december.

Såfremt F1 godkendes skal der laves vedtægtsændringer/ konsekvensrettelser i vedtægternes §7 og §8. Ændringer gennemgås på Generalforsamlingen.

Ad F3):

Som konsekvens af at der har været negativ formue i Dragør Tennis i 2018, blev det undersøgt om klubben kunne få en kassekredit. Dette var ikke muligt, da det ikke stod som en beføjelse Generalforsamlingen har givet bestyrelsen i vedtægterne i §12.

Dette bør være en mulighed selvom den nye kontingentperiode ikke burde fører til negativ kassebeholdning, men for at undgå at havne i denne situationen og de konsekvenser det kan have, beder bestyrelsen om mulighed i vedtægterne om at kunne optage et lån/kassekredit hvis nødvendigt.

Vel mødt til Dragør Tennis Generalforsamling 2019, onsdag d. 27. februar kl. 19:00 i Hollænderhallen.

Bemærk venligst, at tilmelding ikke er nødvendig og der ikke er spisning i år til Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Dragør Tennis

Bestyrelsen