Klubmesterskaberne 2019

Kære alle sammen,

Så har lodtrækningen fundet sted, og Turneringsledelsen har knoklet for at få sat datoer og tider på mange kampe, som skal afvikles inden finaleweekenden d. 14. + 15. september.

Følgende række er desværre aflyst grundet manglende tilmelding:

HS65+, DS50+, DS60+, HD65+, DD60+ og MD40/45+

Programmet er forsøgt lagt således, at der er taget højde for:

  • deltagelse i flere rækker
  • holdkampe for klubholdene
  • at der er nok tid mellem de forskellige runder, såfremt regnen skulle sætte ind
  • at der fortsat er plads til den allerede programsatte træning

Det kan være, at det er glippet enkelte steder. Såfremt dette er tilfældet, så send gerne en mail til nedenstående og vi vil forsøge at flytte kampen. Bemærk, at vi ikke kontakter modstander,  men kan være behjælpelig med en banereservation.

For at forhindre unødig booking af baner (til gene for ikke-deltagende klubmedlemmer), så er der igen i år følgende ”code of conduct”:

  • Såfremt man er forhindret i at afvikle sin kamp, skal dette meddeles Turneringsledelse pr. mail eller sms, således at banen kan frigives til anden side. Undlades dette vil begge spillere (eller alle doublespillere) blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.
  • Resultatet af afviklet kamp sendes skrives på det ophængte turneringsprogram. Dette skal ske for at Turneringsledelsen kan sikre fremdrift i turneringsafviklingen.
  • Såfremt man undlader at møde op til sin kamp og ikke meddeler dette til sin(e) modstander(e), vil man – foruden et nederlag – blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.

Såfremt man er nødt til at flytte sin kamp, så SKAL man sørge for at få slettet sin oprindelig reservation og undgår dermed også ovennævnte gebyr. Dette sker hos Turneringsledelsen, som også kan være behjælpelig med en ny reservation. Der henstilles dog til, at man i videst muligt omfang benytter egne numre.

Hvilken bane skal jeg spille på?

Alle kampe har et kampnummer, som fremgår af programmet. Alle banereservationer er lavet med kampnummer-angivelse, så man burde let kunne finde ud af, hvilken bane man skal spille på, såfremt man har kampnummer og -tidspunkt.

Betaling

Alle, som deltog på Generalforsamlingen ved, at økonomien har brug for en hånd, hvorfor langt de fleste tiltag i klubben skal hvile i sig selv. Derfor er der i år blevet indført deltagergebyr på kr. 50 pr. række, man deltager i. Gebyret skal dække de samlede præmieudgifter.

Du betaler ved at sende pengene via MobilPay til 71737 og det er VIGTIGT, at du skriver denne kommentar med “KM 2019”.

Program og lodtrækning

Programmerne vil traditionen tro blive hængt op i klubhuset senest tirsdag d. 13. august – men kan også ses her:H

Med håbet om nogle gode kampe,

Turneringsledelsen

Steen Jørgensen, 40 81 01 48

naestformand@dragoertennis.dk

Charlotte Gottlieb Thörring, 26 87 88 20

sekretaer@dragoertennis.dk