Materiale til Generalforsamlingen 2021

Kære medlemmer,

Som tidligere lovet så er Årsregnskabet for 2020 samt Budget 2021 netop offentliggjort og kan læses hér:

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag:

FORSLAG 1
Søndagens udlejningsbaner i Hollænderhallen lejes normalvis fra 08.00-09.00. Det stilles til forslag, at dette interval udvides med 30 min., således at man i stil med lørdagen kan leje en bane i 11/2 time. 

Under ”Valg til Bestyrelsen” er der desværre en ændring i forhold til den tidligere kommunikerede agenda, idet Ole Jespersen, Formand for Bane og Anlæg ikke ønsker genvalg. Der skal derfor på Generalforsamlingen vælges en ny Formand for Bane og Anlæg. 

Bestyrelsen indstiller uændrede kontingentsatser for 2022. 

Såfremt at restriktioner grundet COVID-19 gør, at Generalforsamlingen ikke kan gennemføres, vil dette blive meldt ud på website, Facebook og nyhedsbrev. 

Vel mødt!

/Bestyrelsen