Nyt kontingent og 3-timers regel

Kære medlemmer,

For at sikre den vigtige balance mellem hvor hyppigt man som medlem ønsker at spille, antallet af tilgængelige baner og antallet af aktive medlemmer, har vi i alle år haft en regel om at man som medlem kan booke én banetime ad gangen. En banetime bookes med to navne/numre – uanset hvor mange man spiller på banen. De to spillere, som har booket banetimen, er de to spillere som skal benytte banetimen. Ønsker de to spillere at spille double, kan de frit invitere to yderligere spillere (eller flere) – uden at disse skal benytter deres navne/numre i bookingsystemet. Fire doublespillere kan således booke to banetimer i træk, ved at benytte to navne/numre ad to omgange. Ovenstående betyder samtidig, at man ikke kan låne et navn/nummer fra fx et inaktivt familiemedlem, en bortrejst nabo, eller en skadet holdkammerat. Står man og mangler et navn/nummer for at kunne booke en banetime, har man mulighed for at købe en gæstetime – det koster kr. 75 og kan bookes/betales via halbooking.  

Hvis vi anerkender den grundlæggende præmis om, at vi ikke har tilstrækkeligt med baner til rådighed til, at man som medlem kan booke flere banetimer ad gangen, så bør ovenstående regler give god mening. De understøtter en positiv og fair klubånd, hvor vi sikrer at flest mulige medlemmer har mulighed for at få glæde af deres medlemsskab.

Vi anerkender imidlertid at der er et ønske, hos nogle særligt energiske medlemmer, om at kunne booke to banetimer ad gangen. Selvom man kan argumentere for at det strider imod den nævnte klubånd, vil vi gerne tilgodese disse medlemmers ønske – uden at legitimere ukontrolleret brug af andre medlemmers navne/numre. Det gør vi ved at tilbyde, at man kan købe et tillægskontingent i sit eget navn – et medlemsskab (alm kontingent) som åbner op for yderligere et medlemsnummer. Hvis man, mod forventning, allerede har købt et 2019 medlemsskab til en inaktiv ægtefælle, onkel eller chef, for at kunne benytte deres navn/nummer, kan man kontakte kassereren for at konvertere det nævnte medlemsskab til et tillægskontingent.

Tillægskontingentet koster kr. 905 for indeværende udendørssæson (seniorer), kr. 680 (ungsenior) og kr. 515 (ungdom). Der er reguleret for antal dage tilbage i udendørssæsonen.

I sæsonen 2020 vil et kontingent nr. 2 prisfastsættes som et alm. kontingent. Et tillægskontingent opnås ved at sende mail til sekretaer@dragoertennis.dk eller kasserer@dragoertennis.dk med følgende info:

Nuværende medlemsnummer

For- og efternavn

Adresse

Fødselsdato

Tilbuddet gælder såvel ungdom som seniorer og veteraner og er forudsat et aktivt medlemsskab.

3-timers-reglen

Med ønsket om at have en aktiv klub med aktive medemmer, har det gennem længere tid været muligt at have 2 bookinger på sit medlemsnummer. Lidt forklaring og indsigt:

3-timers-reglen går i sin enkelhed ud på, at omend man har brugt sit nummer til en fremtidig reservation, så kan man få lov at booke en time indenfor en tidshorisont på 3 timer. Der er med andre ord lagt op til impulsivt spil på banerne. 

Afbooking af bane

Vær en god ”klub-kollega” og afmeld din bane, såfremt du bliver forhindret eller ikke ønsker at benytte den. Det vil være værdsat af mange. 

Vi håber, at alle medlemmer vil være kulturbærere, som uden kontroller, sanktioner og den dertilhørende negative stemning, vil efterleve ovenstående regler.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen