Vores korrespondance

Kære medlemmer,

De fleste af jer har sikkert fulgt nøje med i de politiske debatter, tiltag, undersøgelser vedr. et eventuelt byggeri på Engvej. I den forbindelse vil vi blot orientere om den seneste korrespondance, som vi har haft med Dragør Kommune.

Vi vil ikke her komme med politiske indspark eller andet – blot indvie jer alle i status:

Vi sender 19. juli 2020 nedenstående brev til Dragør Kommune (også tidligere tilsendt vores medlemmer via nyhedsbrev)

Den 8. september modtager vi dette svar fra Borgmester Eik Bidstrup:

Og endelig Dragør Tennis svar retur til borgmester Eik Bidstrup, (V) – sendt 150920:

Kære Eik,

Tak for din mail af 8. september, 2020

Det er godt at høre fra dig, men i lyset af, at der er gået næsten to måneder, siden vi skrev til dig, havde jeg forventet et mere fyldestgørende og konkret svar. Som jeg skrev, har der igennem lang tid været mange forskellige og bekymrende politiske meldinger om Engvejsarealet, og vi havde derfor håbet på en konkret udmelding fra dig. Det undrer mig, at du og resten af kommunalbestyrelsen ikke ser det som mere presserende at indlede den konstruktive dialog om fremtiden for en af byens største og ældste sportsklubber, som vi opfordrede til i vores brev.

Du opfordrer i dit svar til at vi skal udvise tålmodighed, sætte lid til at kommunalbestyrelsen fortsat ønsker de bedste vilkår for sporten i Dragør, og afvente en beslutning om udnyttelse af Engvejsarealet. Eftersom det nu gentagende gange er slået fast at der ikke findes en alternativ placering for klubben i kommunen, betyder din opfordring til tålmodighed ganske enkelt at I ikke ønsker at sikre/garantere tennisklubbens fortsatte eksistens – at en lukning af en snart 100 år gammel forening slet ikke kan udelukkes. Det er et meget overraskende politisk standpunkt. Dragør Tennis efterlyser ganske enkelt at der kommer en politisk beslutning som slår fast, en gang for alle, at alle scenarier for udnyttelse af arealet ved Engvej skal inkludere Dragør Tennis forblivelse på området. En sådan beslutning kunne så passende følges til dørs med en snarlig genforhandling af lejekontrakten, der som bekendt udløber i 2028.

Vi synes som nævnt, at vores traditionsrige klub og anlæg er et gode for hele byen, og vores indtryk er også, at der kan skabes opbakning til den holdning i brede dele af kommunalbestyrelsen. Jeg håber derfor, at du vil genoverveje og uddybe dit svar på vores henvendelse. Det vil være både oplagt og værdsat, hvis du som borgmester proaktivt vil sætte dig i spidsen for at skabe en snarlig afklaring og sikre en god løsning for vores mange medlemmer.

Mit tilbud om et opfølgende møde med klubben, herunder et besøg hos os, så du og andre i kommunalbestyrelsen kan opleve klubbens hverdag, står naturligvis ved magt.

På vegne af Dragør Tennis

Joakim Thörring

Formand