Ekstraordinær Generalforsamling

Projektbeskrivelse af vandingsanlæg til Dragør Tennis

Fremsættes til godkendelse på Ekstraordinær Generalforsamling, tirsdag den 6. juni, 2023, kl. 19.00 i Hollænderhallen.

Dragør Tennis’ Bestyrelse fremsætter hermed investeringsforslag til et vandingsanlæg til godkendelse af klubbens medlemmer på en Ekstraordinær Generalforsamling. Investeringsforslaget er estimeret til ca. 800.000,- dkk.

Beskrivelse af baggrund for investeringen. 

Det nuværende vandingsanlæg er mere end 50 år gammelt og trænger til at blive udskiftet. Rørene er utætte, hvilket resulterer i vandspild og forringet vandtryk. Derudover vil en investering i et nyt vandingsanlæg medføre en markant bedre vanding af banerne. En bedre vanding af banerne vil betyde, at banerne vil være lettere at vedligeholde og dermed blive endnu bedre at benytte for medlemmerne. Et nyt vandingsanlæg forventes at formindske klubbens vandforbrug væsentligt, hvilket vil give klubben en fin miljømæssig profil. 

Beskrivelse af vandingsanlægget.

Vandingsanlægget, som etableres på alle baner, kommer komplet med blandt andet en 6.000 liter vandtank, trykforøger, pumper og intelligent styring samt sensorer, der sikrer optimalt udnyttelse af vandet. Den intelligente styring betyder bl.a., at banerne kun får tilført det vand som er nødvendigt og får det tilført i den tidsperiode, hvor udnyttelsesgraden er størst. Vandingsanlægget er fuldt automatiseret og sikrer natvanding i tidsperioden mellem kl. 03 og 06. Det er effektivt, fordi fordampningsniveauet er meget lavt i denne tidsperiode. Vandingen sker via såkaldte “pop up” ventiler på hver bane. Udover vandingsventilerne til automatisk vanding vil der være almindelige vandslanger til brug efter endt spil. Trykket i slangerne vil være væsentligt højere end det vi kender i dag, hvilket vil betyde hurtigere og bedre vanding efter endt spil. Projektet ønskes realiseret oktober/november 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, 

Dragør Tennis