Ungdom

Om ungdomsudvalget

I udvalget arbejder vi på at sikre en bred ungdomstrup, hvor vores træningskoncept indeholder forskellige træningstilbud til børn og unge helt ned til 5 års alderen. Det tilbydes træning på alle niveauer, og ekstra træning og turneringsstøtte til de bedste spillere.

Klubben deltager i holdkampe i flere forskellige rækker, så børnene får mulighed for at spille kampe – single og double i trygge rammer, og på den måde skabe og styrke venskaber blandt de mange tennisbørn.

Ambition

Vi ønsker at fremme tennisglæden hos alle børnene uanset alder og niveau. Støtte dem, som gerne vil spille individuelle turneringer, og løbende have ambitiøse men realistiske mål for vores turneringshold i Tennis Øst-regi.

Ungdomsudvalget afholder møder en gang i kvartalet, og når der er behov for det. Man er altid velkommen til at kontakte ungdomsformanden, hvis man har ungdomsrelaterede spørgsmål eller input.

Ungdomsudvalget:

Jeppe Vestentoft (formand) – ungdom@dragoertennis.dk

Søren Søgaard

Lasse Lyngbo

Claes Block Clevin

Jeanette Søgaard

Det sociale

Vi gør meget for at opretholde det sociale fællesskab blandt børnene så der skabes relationer og venskaber på tværs af årgangene.

I løbet af året afholdes følgende aktiviteter:

  • Holdkampe
  • Daycamp
  • Sommercamp
  • Individuelle turneringer som Dragør Cup
  • Træningslejr (elitespillerne)
  • Juleturnering (familie-arrangement)