Ungdom

Om udvalget

Ungdomsudvalget holder møde cirka hveranden måned. Ønsker du et emne behandlet på ungdomsudvalgsmødet, kan du kontakte en af udvalgets medlemmer. Det gælder også, hvis du som spiller føler dig kvalificeret og motiveret til at spille på ét af vores hold eller modtage træning. Ungdomsudvalget består af:

Ambition

Vi arbejder for at sikre en bred ungdomstrup, hvor klubbens bedste spillere får tilbud om ekstra træning og turneringsstøtte.

Vi sætter løbende ambitiøse men realistiske mål for vores turneringshold i KTU-regi.

Aktiviteter

Vi gør meget for at opretholde det sociale fællesskab blandt spillerne fx:

  • Træningcamp
  • Holdkampe
  • Sommerferietennisskole
  • Individuelle turnering som Dragør Cup og Bank Nordik Cup
  • Juleturnering med forældre og bedsteforældre

Du kan læse om tidligere afholdte arrangementer og resultater under Nyheder.