Lodtrækning – KM 2023

Kære alle sammen,

Så har lodtrækningen fundet sted, og Turneringsledelsen har knoklet for at få sat datoer og tider på de mange kampe, som skal afvikles inden finaleweekenden d. 16. + 17. september.

Det er et rekordstort antal deltagere, vi har i år: 214 tilmeldinger (ikke individuelle) og 130 kampe, der skal afvikles.

Programmet er forsøgt lagt således, at der er taget højde for:

  • deltagelse i flere rækker
  • holdkampe for klubholdene
  • at der er nok tid mellem de forskellige runder, såfremt regnen skulle sætte ind
  • at der fortsat er plads til den allerede programsatte træning

Det kan være, at det er glippet enkelte steder. Såfremt dette er tilfældet, så send gerne en mail til Turneringsledelsen og vi vil forsøge at flytte kampen. Bemærk, at vi ikke kontakter modstander,  men kan være behjælpelig med en banereservation.

Følgende rækker vil ikke blive oprettet grundet for få tilmeldinger: HDC, DSC, HS60+, HD60+, DS50+, DD50+, DD60+ og MD50+. Samtlige deltagere er forsøgt placeret i andre rækker.

For at forhindre unødig booking af baner (til gene for ikke-deltagende klubmedlemmer), så er der igen i år følgende ”code of conduct”:

  • Såfremt man er forhindret i at afvikle sin kamp, skal dette meddeles Turneringsledelse pr. mail, således at banen kan frigives til anden side. Undlades dette vil begge spillere (eller alle doublespillere) blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.
  • Resultatet af afviklet kamp skrives på det ophængte turneringsprogram. Dette skal ske for at Turneringsledelsen kan sikre fremdrift i turneringsafviklingen.
  • Såfremt man undlader at møde op til sin kamp og ikke meddeler dette til sin(e) modstander(e), vil man – foruden et nederlag – blive pålagt et banebookingsgebyr på kr. 50.

Såfremt man er nødt til at flytte sin kamp, så SKAL man sørge for at få slettet sin oprindelig reservation og undgår dermed også ovennævnte gebyr. Dette sker hos Turneringsledelsen, som også kan være behjælpelig med en ny reservation. Der henstilles dog til, at man i videst muligt omfang benytter egne numre.

Hvilken bane skal jeg spille på?

Alle kampe har et kampnummer, som fremgår af programmet. Alle banereservationer er lavet med kampnummer-angivelse, så man burde let kunne finde ud af, hvilken bane man skal spille på, såfremt man har kampnummer og -tidspunkt.

Kampformat

Der spilles bedst af 3 sæt med tie-break i alle 3 sæt.

Bolde

Der spilles med egne bolde i alle indledende runder. Til finaleweekenden står klubben for boldene.

Hvem kan jeg henvende mig til vedr. baneflytning/-aflysning?

Send mail til begge medlemmer af Turneringsudvalget: vores seniorformand, Jacob på senior@dragoertennis.dk og vores sekretær, Charlotte på sekretaer@dragoertennis.dk

Program og lodtrækning

Programmerne vil traditionen tro blive hængt op i klubhuset senest tirsdag d. 15. august – men kan også ses her:

Finaleweekenden

Alle finaler – uden undtagelse – afvikles i weekenden d. 16. + 17. september, hvor vi traditionen tro arrangerer frokost. Så hold øje med tilmeldingsblanketterne i klubhuset.

Og HUSK at melde dig til Pølsearrangementet, som sammen med en fælles præmieoverrækkelse sætter punktum for Klubmesterskaberne 2023. Kort og godt: Vi ser finalen i HSA søndag eftermiddag; tænder grillen og uddeler præmier. Du kan tilmelde dig Pølsearrangementet hér: Ja, jeg deltager i Pølsearrangement

I tilfælde af regn, så afvikles finalekampene i weekenden d. 23. og 24. september.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget