Lodtrækning – UU KM 2023

Kære alle sammen,

Så har lodtrækningen fundet sted, og Turneringsledelsen har knoklet for at få sat datoer og tider på de mange kampe, som skal afvikles inden finaleweekenden d. 16. + 17. september. Det er et stort antal deltagere, vi har i år: 36 tilmeldinger og det er mega sejt!!

Programmet er lagt således, at der er taget højde for:

  • Alder
  • Niveau
  • Køn (U10 og U12 er kønsneutralt – U14 og U16 er kønsopdelt)

Skulle der være problemer med det fastsatte kamptidspunkt, så send gerne en mail til Turneringsledelsen, og vi vil forsøge at flytte kampen. Bemærk, at vi ikke kontakter modstander,  men kan være behjælpelig med en banereservation.

For at forhindre unødig booking af baner (til gene for ikke-deltagende klubmedlemmer), så er der igen i år følgende god tennis adfærd:

  • Såfremt man er forhindret i at afvikle sin kamp, skal dette meddeles Turneringsledelse pr. mail, således at banen kan frigives til anden side. 
  • Resultatet af afviklet kamp skrives på det ophængte turneringsprogram. Dette skal ske for at Turneringsledelsen kan sikre fremdrift i turneringsafviklingen.
  • Såfremt man undlader at møde op til sin kamp og ikke meddeler dette til sin(e) modstander(e), vil man automatisk tabe kampen og kan ikke deltage i den videre turnering.

Såfremt man er nødt til at flytte sin kamp, så SKAL man sørge for at få slettet sin oprindelig reservation. Dette sker hos Turneringsledelsen, som også kan være behjælpelig med en ny reservation. Der henstilles dog til, at man i videst muligt omfang benytter egne numre.

Hvilken bane skal jeg spille på?

Alle kampe har et kampnummer, som fremgår af programmet. Alle banereservationer er lavet med kampnummer-angivelse, så man burde let kunne finde ud af, hvilken bane man skal spille på, såfremt man har kampnummer og -tidspunkt. Men tag det roligt, der vil være en kyndig og venlig forældrerepræsentant som vil hjælpe og vejlede de yngre spillere😊

Kampformat

U10 orange bold: To puljer, vinderne af hver pulje mødes i finalen. Man spiller med orange bolde på minibanerne, 1 set til 4 i puljekampene og 2 set til 4 i finalen (no let)

U12 grøn bold: 2 set til 4 efter og evt match tierbreak i tredje set (no let)

U12 gul bold: : 2 set til 6 efter og evt match tierbreak i tredje set (no let)

U14 og U16 spiller pulje: 2 set til 6 efter og evt match tierbreak i tredje set (no let)

’No let’ betyder at serven er god og man spiller videre hvis bolden rammer netkanten og lander i serverfeltet.

Bolde

NB! Der spilles med egne bolde af god kvalitet i alle indledende runder (find ud om det er orange, grøn eller gul). Til finaleweekenden står klubben for boldene.

Hvem kan jeg henvende mig til vedr. baneflytning/-aflysning?

Send mail til begge medlemmer af Turneringsudvalget: Tore Duvold, Søren Bäcklund og Lasse Lyngbo.

Program og lodtrækning

Programmerne vil traditionen tro blive hængt op i klubhuset senest tirsdag d. 5. september – men kan også ses her:

Finaleweekenden

Alle finaler – uden undtagelse – afvikles i weekenden d. 16. + 17. september, hvor vi traditionen tro arrangerer frokost. Så hold øje med tilmeldingsblanketterne i klubhuset.

Og HUSK at melde dig til Pølsearrangementet, som sammen med en fælles præmieoverrækkelse sætter punktum for Klubmesterskaberne 2023. Kort og godt: Vi ser finalen i HSA søndag eftermiddag; tænder grillen og uddeler præmier. Du kan tilmelde dig Pølsearrangementet hér: Ja, jeg deltager i Pølsearrangement

I tilfælde af regn, så afvikles finalekampene i weekenden d. 23. og 24. september.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget v/

Tore Duvold, ungdom@dragoertennis.dk

Søren Becklund, tennischef@dragoertennis.dk

Lasse Lyngbo, lasselyngbo@gmail.com