Senior

Ambition

I seniorafdelingen arbejder vi målrettet mod at tilbyde en god blanding af hyggelige arrangementer, interne tennisturneringer og holdkampe.

P.t. står senior/veteranafdelingen desværre uden formand og udvalg.

Skulle du ønske at give en hånd med, så kontakt gerne formand, Joakim Thörring på formand@dragoertennis.dk

Aktiviteter

Vi tilbyder aktiviteter, der understøtter de sportslige ambitioner og det sociale sammenhold.

  • Årlig træningscamp på Mallorca (april)
  • Holdkampe (sommer – & vintersæson)
  • Fødselsdagsturnering (5. juni)
  • Sunset Tennis (hveranden fredag i sommersæsonen)
  • Klubmesterskaberne (august – september)
  • Tematræning på udvalgte datoer