Privat træning i Dragør Tennis

SKAT stiller krav til tennisklubbers håndtering af privat tennistræning , hvilket kræver, at vi i Dragør Tennis opdaterer vores retningslinjer for privattræning.

Dragør Tennis kan leve op til myndighedernes krav vedrørende privattræning ved at kunne dokumentere, hvilke timer som er afviklet, af hvilke trænere, hvornår.

Gældende for sæson 2022 og frem indfører vi derfor nedenstående retningslinjer for afvikling af privattræning i klubben:

Privattræning er defineret som træning, hvor en træner tager betaling for at træne/spille med et eller flere medlemmer.

For at kunne tilbyde privattræning i klubben kræves det, at man registrerer sig som Privattræner, ved at indgå en Privattræneraftale – herunder tegning af et Privattrænerkontingent til kr. 500,00 pr. sæson.

Som Privattræner får man adgang til et booking-id med rettigheder til at booke 2 træningstimer ad gangen, samt fri afbenyttelse af klubbens bolde ifm træning.

Betaling for privattræningen er et anliggende mellem Privattræneren og det enkelte medlem.

Det er Privattrænerens eget ansvar at afregne skat med myndighederne.

Kontakt formanden på Formand@dragoertennis.dk hvis du ønsker at indgå en privattræneraftale, eller har spørgsmål til ordningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen