Bestyrelsen i Dragør Tennis

Kære medlemmer,

Efter et netop afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde står det desværre klart, at bestyrelsen i Dragør Tennis vil blive voldsomt reduceret i den nærmeste fremtid. 

Således ønsker vores formand, Jens Hollesen ikke længere at fortsætte sit hverv i Dragør Tennis; vores kasserer gennem mange år, Per Henriksen ønsker ikke genvalg og endelig, så vil ungdomsformand, Lone Remsted gerne afløses på posten. Lone bliver dog indtil afløser er fundet og sat ind i sagerne. 

Tilbage i bestyrelsen sidder således:

Steen Jørgensen, Næstformand

Jim Guldbrandsen, Seniorformand

Ole Jespersen, Bane- og Anlæg

Charlotte Gottlieb Thörring, sekretær

Med andre ord har vi brug for at supplere bestyrelsen med minimum ét medlem (jf. §12 i vores vedtægter). Og vi så selvfølgelig også gerne, at vi hurtigst muligt fik selskab af en repræsentant for vores ungdomsafdeling.

Idet vores forening tegnes af formand i forening med enten næstformand og/eller kasseren, er det af største vigtighed, at posterne som formand og kasserer besættes. 

Såfremt du ønsker at indtræde i bestyrelsen, så hører vi rigtig gerne fra dig pr. mail til sekretaer@dragoertennis.dk (eller mobil 26878820) eller at du på den forestående generalforsamling melder dit kandidatur. 

Der skal lyde en stor tak til Jens Hollesen, Lone Remsted og Per Henriksen for deres engagerede arbejde i Dragør Tennis. 

Med håbet om en god 2019 sæson,

Bestyrelsen