Halstatus

Kære medlemmer, 

Bestyrelsen har igennem de seneste 3 år forhandlet med kommunen om klubbens fremtid og muligheden for at bygge en hal. Der har været skrevet meget i Dragør Nyt af journalister og debatteret livligt på Facebook.

Status er således i dag fortsat, at klubben endnu ikke har en afklaring på tilladelse til at bygge en tennishal. Samtidig står klubben overfor et politisk ønske om at flytte anlægget væk fra Engvej. Faktum er, at klubbens kontrakt med kommunen udløber i 2028, og bestyrelsen kan ikke svare på, om vores klub får lov til at blive på Engvej – eller om vi bliver tvangsflyttet. 

Selvom man har kunne læse i flere medier, at det har været klubbens eget ønske at flytte op til Hollænderhallen, så er det nu ikke helt korrekt. Bestyrelsen ønsker naturligvis, at vi først og fremmest forbliver på Engvej og så bygger en hal oppe ved Hollænderhallen. De seneste lokalplansændringerne for Engvej betyder nemlig, at vi ikke længere må bygge en tennishal ved siden af vores eksisterende baner og anlæg på Engvej.

Efter flere års forhandlinger er situationen i dag, at Bestyrelsen udelukkende forhandler om placering af en tennishal ved Hollænderhallen. Klubben har fået tildelt en kommunegaranti, som betyder, at vi kan optage lån til byggeriet meget billigt. Det er et stort skridt i den rigtige retning, men tilbage står at udpege et areal. 

Det er korrekt, at klubben tidligere har forhandlet med kommunen, om at flytte hele anlægget mod en fuld finansieret genetablering af både baner og finansiering af en tennishal ved Hollænderhallen. Men dette var for at imødekomme en tvangsflytning inden 2028. En sådan aftale med kommunen vedrørende flyt af hele anlægget skal i givet fald godkendes af medlemmerne på en generalforsamling. Men dette scenarie er ikke længere aktuelt, blandt andet fordi kommunen ikke engang kan anvise et areal til vores tennishal. Det er i sidste ende op til kommunen om den vil flytte tennisklubben fra Engvej eller ej. 

På seneste kommunalbestyrelsesmøde den 30.01.2019 blev tennishallen atter sparket til hjørne. Meningen var ellers, at der på mødet skulle stemmes om at placere tennishallen på boldklubbens gamle grusbane. Men der var ikke politisk opbakning eller vilje til at stemme det igennem på grund af protester fra blandt andet boldklubben. I stedet vedtog kommunalbestyrelsen, at der nu skal udarbejdes en helhedsplan for Hollænderhallens område. En plan, hvor samtlige sportsklubber nu skal komme med indspark og ønsker til udvikling af området. 

P.t ved vi ikke hvor længe disse drøftelser kommer til at vare, men det har i hvert fald udskudt beslutningen om placering af hallen. Den nærmeste fremtid vil vise om der er tilstrækkeligt politisk mod til at udpege et areal, hvor vi kan placere en hal, således at vores ca. 500 medlemmer også har mulighed for at dyrke deres sport om vinteren.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS. Det valgte billede er et eksempel fra Dansk Halbyggeri (Humblebæk Idrætscenter).