Generalforsamling udskudt

Med den sidste udmelding fra regeringen, og med et forsamlingsforbud på 20 personer, ser vi os desværre nødsaget til at udskyde den ordinære Generalforsamling 2021, som ellers var planlagt til torsdag d. 4. marts 2021. 

Så snart forsamlingsforbuddet tillader det, vil bestyrelsen indkalde til Generalforsamling med de i vedtægterne fastsatte 3 ugers frist.

/Bestyrelsen