Medlemskab & betaling

Indmeldelse i Dragør Tennis

Indmeldelse i Dragør Tennis foregår via vores hjemmeside.

Klik øverst oppe på “BLIV MEDLEM “. Herved åbnes “Dragør Tennis Online Booking” system.
Felterne udfyldes. Bemærk at felter med * skal udfyldes.
Når medlemskab er oprettet, vælges det rigtige medlemskab og man kan betale direkte vha. Dankort eller MobilPay på hjemmesiden:

  • Ungdomsmedlem under 19 år  koster 700 kr.
  • Ungsenior over 19 år og under 25 år koster 950 kr.
  • Senior over 25 år koster 1300 kr.

Ved oprettelse af medlemskab efter 1. august reduceres kontingent med 50%. Kontakt kasseren på kasserer@dragoertennis.dk

Indmeldelsesgebyr kr. 100,00 tilskrives automatisk. Husk dit medlemsnummer og kode. Disse oplysninger skal benyttes, når du skal booke baner eller skal rette dine kontaktoplysninger.

Hvis du tilmelder dig BETALINGSSERVICE slipper du fremover for at betale et servicegebyr på kr. 25.

 

Kontingent betaling

Girokort med kontingentopkrævning udsendes ved sæsonstart medio marts måned til betaling den 1. april for den kommende sæson for alle registrerede medlemmer pr. 1. marts. Hvis du tilmelder dig BETALINGSSERVICE slipper du fremover for at betale et servicegebyr på kr. 25.

Girokort kan benyttes til betaling af kontingentet eller man kan logge ind med sit medlemsnummer og password og betale online med Dankort eller MobilPay.

I henhold til vores vedtægter skal man være opmærksom på, at man er medlem indtil man melder sig ud, som skal ske ved henvendelse skriftligt på mail til kasserer@dragoertennis.dk eller til med brev til Dragør Tennis, Engvej 24, 2791 Dragør. Udmeldelse skal ske senest den 31.3, i modsat fald hæfter man for næste års medlemskab.

 

Andre betalinger

Alle andre betalinger for træning, gæstetimer, events mv. skal foregå med Dankort eller MobilPay ved at logge ind med dit medlemsnummer og password i vort bookingsystem.

Gæstetime koster kr. 75.

Det er en forudsætning for enhver tilmelding at man har et aktivt og betalt medlemsskab, med mindre det fremgår direkte at tilmelding kan ske for IKKE medlemmer.

Såfremt man ikke ønsker at betale med Dankort, kan betaling til Dragør Tennis alternativt foregå ved overførelse til vores konto i Bank Nordik: 6508 3050526991. Husk at skive hvad betalingen vedrører i besked feltet ved betaling eller via mail til kasseren: kasserer@dragoertennis.dk. Det anbetales dog for at være sikker på en korrekt registrering, at man betaler via sit medlemsnummer og password.

 

Manglende betaling

Påmindelse om betaling af restance pålægges et rykkergebyr på kr. 50,00. Restance medfører spærring for banebookning.

 

Ændring af medlemskab

Ved ændring til eller fra passivt medlemskab bedes du venligst kontakte kassereren: kasserer@dragoertennis.dk

Udmeldelse

Man er medlem af Dragør Tennis indtil man melder sig ud. Udmeldelse skal foretages skriftlig via mail til kasseren på kasserer@dragoertennis.dk

Ved udmeldelse bedes både medlemsnummer og navn oplyst. Udmeldelsen bekræftes via mail fra kasseren. Såfremt du ikke har mulighed for mail, bedes udmeldelse sendt via brev til klubben.

Da Dragør Tennis fortsat gerne vil være en klub i udvikling, må du meget gerne begrunde din udmeldelse, så vi har mulighed for løbende at tilpasse og udvikle klubben efter medlemmernes input.

Girokort med kontingentopkrævning udsendes ved sæsonstart medio marts måned til betaling den 1. april for den kommende sæson.

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende medlemskab, betaling mv. kan rettes til kasserer Per Henriksen på kasserer@dragoertennis.dk 

Du kan normalt forvente svar indenfor 2-3 dage.

 

JEG HAR LÆST BETINGELSERNE OG ER INDFORSTÅET HERMED

KLIK FOR AT BLIVE MEDLEM