Holdturnering

I sommeren 2017 har Dragør Tennis tilmeldt følgende hold i KTU’s holdturnering:

Veteran – aldersgruppe 40/45

Holdkaptajn: Charlotte Gottlieb Thörring

Veteran (1) – aldersgruppe 50/55

Holdkaptajn: Mari-Ann Gall

Veteran (2) – aldersgruppe 50/55

Holdkaptajn: Jens Hollesen

Københavnsserien

Holdkaptajn: Søren Bäcklund

Serie 1:

Holdkaptajn: Lasse Daa Hansen

Serie 3:

Holdkaptajn: Charlotte Gottlieb Thörring

Ønsker du at spille på senior- eller veteranhold, kan du kontakte seniorudvalgsformand Jim Guldbrandsen på mail  seniorvet@dragoertennis.dk